A kockázatelemzés lényege a munkavégzés körülményeinek és a munkakörnyezet kialakításának elemző áttekintése.

Ha a munkáltató idejekorán felismeri, hogy melyek azok a lehetséges kedvezőtlen események, amelyek munkabalesetet vagy foglalkozási megbetegedést okozhatnak, akkor van lehetősége az adott területen megelőző intézkedést tenni, függetlenül attól, hogy van-e jogszabályi kötelezettsége van nincs.

IMG_2603A munkáltatók alapvető feladata, hogy a veszélyek megelőzése, ill. károsító hatásuk
csökkentése érdekében:

  • felderítsék az egyes munkahelyeken jelentkező veszélyforrásokat,
  • biztosítsák az ellenük való védekezés módját, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit,
  • mindezt ismertessék az érintett munkavállalókkal, mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében, beleértve a fellépő kockázatokat is.

A kockázatértékelés a munkahelyeken felmerülő veszélyekből, veszélyhelyzetekből adódó, a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok értékelésének folyamata. A munkavállaló által végzett munkafolyamatot analizáljuk, mely során feltárásra kerülnek az esetlegesen bekövetkező balesetek, sérülések, károk.

A kockázatértékelés lényege, hogy előírásokat készítsünk arra vonatkozóan, hogy a veszélyek kiküszöbölhetőek legyenek. Megelőző és óvóintézkedéseket kell hozni, hogy ne következzenek be a balesetek.

A kockázatértékelés a sikeres munkavédelmi irányítás alapja, valamint a munkavégzéssel összefüggő balesetek és a foglalkozási megbetegedések csökkentésének kulcsa.

A kockázatértékelés alá kell vonnunk az alkalmazott technológiát, munkaeszközt, gépi berendezést, veszélyes anyagot, továbbá a dolgozó munkavégzését.

A kockázatértékelésben határidő kiszabások vannak, felelős személyek megjelölésével, valamint olyan intézkedések megtételére való felhívás, amely a biztonságos munkavégzést előidézi.