A tűz oltása, a mentésben való részvétel , állampolgári kötelességünk mindnyájunknak, természetesen csak a tőlünk telhető mértékig.

Fontos tényező a tűz megelőzése, olyan magatartás tanúsítása, mely a tűzesetek keletkezését nem idézi elő. Ennek fontosságát törvény is szabályozza, illetve betartását kötelezővé teszi. Cégünk ennek a feladatnak a megoldásában segít vállalkozások, intézmények, egyéb szervezetek részére:

 • Tűzvédelmi oktatás megtartása: megfelelő, „testre szabott” tematika alapján, továbbá gyakorlati oktatás,
 • Tanácsadás: bármely tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyben. Szakmai ellenőrzés, szemlék megtartása, bejárás,
 • Tűzvédelmi szabályzat készítése: az alábbi szempontok alapján:
  • munkavállalók, munkáltatók tűzvédelmi kötelességei,
  • használati tűzvédelmi előírások,
  • tűz oltása, műszaki mentés, magatartási szabályok, tűzbejelentés módja,
  • időszakos biztonságtechnikai ellenőrzések, felülvizsgálatok,
  • anyagok tárolás, raktározás ,
  • dohányzásra vonatkozó szabályok,
  • helyiségek – tűzvédelmi szempontú – használati előírásai,
  • tűzvédelmi osztályba sorolás meghatározása,
  • nyilvántartások (tűzoltó készülékek, berendezések).
 • Menekülési útvonalak meghatározása, kijelölése: közlekedési útvonalak szabadon tartása, biztonsági jelekre, jelzésekre – tanácsadás,
 • Tűzvédelmi eszközök, berendezések felülvizsgálata, karbantartása (ajánlás, tanácsadás, szakember által történő karbantartás, bevizsgálás, hitelesítés),
 • Villamos biztonsági felülvizsgálatokra történő ajánlás (érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi szabványossági),
 • Tűzriadó terv készítése, mentési terv készítése (ahol indokolt),
 • Maximális befogadóképesség számítása (ahol indokolt).