Munkavédelem fogalma, definíció

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, valamint a munkavédelmi törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

Munkavédelem fogalma bővebben

Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit – a munkavállalók és a munkáltatók érdek IMG_2629képviseleti szerveivel egyeztetve – az állam határozza meg. A követelmények megvalósítása munkáltató kötelessége.

A kis csoportban és az egyéni módon munkát végzők esetében meghatározó az egyén felelőssége. A munkáltatónak ezért gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló megismerje az alkalmazott technológiának és munkaeszközöknek a veszélyeit, és elsajátítsa a munkavégzés rá vonatkozó szabályait.

A törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetési, valamint munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait és kötelezettségeit.

Munkavédelem 2 fő területe

A munkavédelemnek 2 fő területe a munkabiztonság és a munkaegészségügy.

A munkabiztonság tartalmazza mindazokat a műszaki-tudományos, nevelési, szervezési és egyéb követelményeket, eszközöket, intézkedéseket, amelyeknek alapvető célja, hogy a dolgozók testi épségét a munka során fellépő veszélyek ellen megóvja.

A munkaegészségügy a dolgozók egészségének megóvásával foglalkozik, az ártalmas tényezőkkel, a munkahelyi foglalkozási ártalmakkal.

Munkavédelmi szolgáltatások

Kockázatértékelés Törvényi szabályozás alapján szaktevékenységnek minősül, melynek elvégeztetése munkáltatói feladat. Elkészítésekor határozzuk meg, tárjuk fel a veszélyeket, amelyek munkánk során érhetnek bennünket és adjuk meg, határozzuk meg azokat a feladatokat, teendőket, melyekkel elháríthatjuk, kiküszöbölhetjük , minimálisra csökkenthetjük ezeket a tényezőket.