A munkavédelmi oktatás során ismertetni kell a dolgozókkal az általános munkavédelmi előírásokat, a balesetek bejelentési rendjét, a munkahely sajátosságaiból adódó baleseti veszélyforrásokat, a megelőző stratégiákat.IMG_2668

Veszélyforrás minden olyan, a munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben jelentkező olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelent.

Például fizikai veszélyforrást jelentenek:

  • munkaeszközök,
  • mozgó járművek, szállító anyagmozgató eszközök,
  • szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
  • csúszós felületek,
  • éles, sorjás felületek,
  • levegő nyomása, hőmérséklete,
  • zaj, rezgés,
  • világítás, elektromágneses sugárzás,
  • elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
  • aeroszolok és porok a levegőben.

Veszélyes anyagok (vegyi anyagok, tisztítószerek)

Biológiai veszélyforrások (baktériumok, egyéb kórokozók, állatok, növények)

Fel kell hívni a dolgozók figyelmét az egyéni védőeszközök használatának szükségességére, illetve a megfelelő viselésre.

Ismétlődő oktatás keretében az előző időszak munkavédelmi tapasztalatait, a bekövetkezett munka- balesetek, foglalkozási megbetegedések tanulságait és az elkövetkeztető időszak munkavégzéséhez kapcsolódó munkavédelmi követelményeket.

Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani minden olya esetben, ha olyan azonnali bejelentésre kötelezett üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés volt, amely a dolgozók részére tanulságul szolgálhat.