Vállalkozásunk 2010. óta foglalkozik egyes szakágak munkavédelmi hátterének kiépítésében,
megvalósításában. Tanácsot adunk a jogszabályi előírások betartására, betartatására
vonatkozóan, gyakorlati metódusban. Főként kereskedelem és vendéglátás területeken
vagyunk jelen, Baranya, Tolna, Somogy Megyékben.

Tevékenységünk:

  • munkahelyi kockázatok felmérése és értékelése (munkahely kialakítása, technológia, munkaeszközök, tevékenység komplex vizsgálata),
  • veszélyes anyagok és készítmények kémiai kockázatbecslése,
  • a munkavállalókra vonatkozó egyéni védőeszközök, és védőitalok juttatási rendjének a meghatározása,
  • munkavállalók munka,- és balesetvédelmi oktatása, oktatási tematikák kidolgozása,
  • a munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatai rendjének meghatározása (szabályzat),
  • szerződés kötése munkavédelmi szolgáltató céggel, a cég veszélyességi osztálya: munkavédelmi előadói és szaktevékenységek ellátása,
  • eseti vagy folyamatos szolgáltatási szerződés szerinti feladat: munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, munkabaleseti nyilvántartási rendszer elkészítése,
  • Munkavédelmi Szabályzat készítése.