A munkabiztonság a veszélytelen technika, technológia alkalmazásával valósítható meg.IMG_2684
A tökéletes megoldást az automatizálás széleskörű elterjedése, a folyamatok zárttá tétele
biztosíthatja. A munkahelyek ergonómiai tervezése, a zaj csökkentése, a nemdohányzók
védelme stb. egyformán fontosak a munkáltatók és a munkavállalók számára. Sőt a
munkavédelem az egész társadalom ügye, mert társadalmi érdek, hogy a munkahelyek
biztonságosak legyenek.

A korszerű termelési folyamatokban a gépi termelő berendezések igen fontos szerepet
játszanak. A gépekkel kapcsolatba kerülő embert a termelőberendezés biztonságától, saját
szakmai hozzáértésétől és a munkaszervezés szintjétől függően kisebb vagy nagyobb baleseti
veszély fenyegeti.

A termelés folyamatossága, a termelékenység növelése a gazdaságban elengedhetetlen
követelmény. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a gépet kezelő dolgozó minél
kisebb mértékben legyen kitéve baleseti veszélynek, ill. egészsége ne károsodjon. Ezen
követelmények kielégítésére olyan komplex rendszert kell kidolgozni és működtetni, amellyel
a termelés növelése mellett is biztonságos munkavégzést lehet megvalósítani.

A szabvány meghatározása szerint a biztonságtechnika szervezési és műszaki intézkedések,
valamint eszközök rendszere, amelyek megakadályozzák a veszélyes és ártalmas termelési
tényezők hatását a dolgozókra. Az elírások célja az emberi élet, egészség és testi épség,
valamint az emberi környezet védelme.